Kategorier

Gruppens forskning har som mål å bidra til å avdekke nye eller utdype allerede kjente årsak/virkningssammenhenger mellom kjemisk/biologisk eksponering i arbeid og økt risiko for arbeidsrelaterte sykdommer. Prøvetaking og bestemmelse av kjemiske forbindelser og biologiske agens i luft og i biologiske væsker står sentralt i gruppens forskning og laboratorievirksomhet.

Kjemisk- og biologisk avdeling drifter EXPO – den nasjonale databasen for kjemisk eksponering som inneholder luftprøver fra norsk arbeidsliv, www.stami.no/expo. Det er opprettet en nettbasert registeringsløsning for luftprøver som lanseres i 2017. I den forbindelse skal det gjøres undersøkelser/kartlegginger i ulike bransjer der det blir behov for ressurser innen blant annet prøvetaking.

Vi søker etter en person med kompetanse innen praktisk yrkeshygiene. Erfaring med yrkeshygieniske problemstillinger og prøvetakingsmetodikk for luftprøver, samt kjennskap til elektroniske informasjonssystemer for laboratorier (LIMS-systemer) er en fordel.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil være knyttet til innsamlingen av yrkeshygieniske luftprøver i prosjekter og til EXPO databasen, utsending og vedlikehold av utstyr til prøvetaking. Siden det til tider vil inngå en god del reising i forbindelse med prøvetaking og opplæring, er det en forutsetning at den som innstilles har en livssituasjon som muliggjør dette. Opplæring i bedrifter til at bedriftene selv skal kunne utføre luftprøvetaking vil være en viktig oppgave. Den som tiltrer stillingen vil også ha ansvaret for kvalitetskontroll/vedlikehold av prøvetakingspumper og annet utstyr som benyttes til prøvetaking av arbeidsluft.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person med erfaring med yrkeshygieniske målinger/prøvetaking av luftforurensinger i arbeidsatmosfære. Må ha førerkort for personbil (minimum klasse B).

Egenskaper

Samarbeidsevne, serviceinnstilling og personlig initiativ tillegges stor vekt.

Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk er en forutsetning. Evne til å arbeide strukturert og systematisk samt gode datakunnskaper er en forutsetning.

Stillingen lønnes etter Statens regulativ som avdelingsingeniør, kode 1085, i lønnsspennet fra kr 419.100 til kr 498.000,-, avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, med 2 % fratrekk til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse: etter avtale.

Søknadsfrist: 20. februar 2017.

Vitnemål og attester medbringes til et evt. intervju.

Søknad: Avdelingsingeniør KBA (Engasjement)

 • Personalia


 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-Innlegget Ledig stilling: Avdelingsingeniør (engasjement) dukket først opp på STAMI.