Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet viderefører nasjonale restriksjoner for bruk av muse- og rottemidler av typen antikoagulanter. Restriksjonene har blitt gjennomgått på nytt som følge av regodkjenning av de aktive stoffene i EU/EØS . Vi beholder strenge nasjonale restriksjoner for disse produktene, da de aktive stoffene oppfyller eksklusjonskriteriene i EU.

Miljødirektoratet viderefører nasjonale restriksjoner for bruk av muse- og rottemidler av typen antikoagulanter. Restriksjonene har blitt gjennomgått på nytt som følge av regodkjenning av de aktive stoffene i EU/EØS . Vi beholder strenge nasjonale restriksjoner for disse produktene, da de aktive stoffene oppfyller eksklusjonskriteriene i EU.