Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.

Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.