Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.