Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I dag, på Verdens våtmarksdag, har Norge ekstra mye å feire. Nå skal ødelagte våtmarker restaureres, slik at de igjen kan demme opp for klimaendringene og tapet av biologisk mangfold.

I dag, på Verdens våtmarksdag, har Norge ekstra mye å feire. Nå skal ødelagte våtmarker restaureres, slik at de igjen kan demme opp for klimaendringene og tapet av biologisk mangfold.