Kategorier

I følge en artikkel på forskning.no, trives sykepleiere bedre på jobben en andre.

Sykepleiere trives bedre på jobben enn andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå. – Kan skyldes at de opplever jobben som svært givende og meningsfull, tror forsker

– At sykepleiere generelt er fornøyd med livet, kan skyldes at de opplever jobben som svært givende og meningsfull, tror forsker Thomas Hansen ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lederansvar

Samtidig vil antallet pleietrengende øke kraftig frem mot 2035 i følge SSB uten at tilgjengeligheten på kvalifisert helsepersonell blir bedre fremover. Det er et lederansvar å sørge for at medarbeiderene trives og ikke forlater yrket. Det blir derfor viktig for ledere å legge vekt på faktorer som kan redusere store utskiftinger i staben og bygge opp under jobbtilfredshet.

– Å legge til rette for faste stillinger og å satse på tiltak som gjør at sykepleierne kan fortsette å være fornøyde, vil komme både pasienter og ansatte til gode, og også være økonomisk gunstig for organisasjonen, konkluderer Hansen.

Et aktivt forhold til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) må derfor være høyt prioritert blant ledere i helsesektoren. HMS er grunnlaget for trivsel på jobb og et generelt godt arbeidsmiljø. Videre øker antallet helsearbeidere med andre morsmål enn norsk. HMS opplæring av denne gruppen vil også være svært viktig.