Kategorier
Gravide og arbeid Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Er kjemikaliene jeg bruker på jobben farlige? Kan jeg fortsette å jobbe natt? STAMI har i over 20 år tilbudt rådgivning om gravides arbeidsmiljø, og 22. mars arrangerer vi dagsseminar om hvordan man kan legge arbeidet til rette for at gravide arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de ønsker og kan.

Innlegget Er det trygt for meg å fortsette i jobben nå som jeg har blitt gravid? dukket først opp på STAMI.

STAMI

Både gravide og arbeidsgiver kan forvente at en bedriftshelsetjeneste skal kunne gi klare vurderinger og anbefalinger. Det er ikke uvanlig at tvil om arbeidsmiljøet er trygt ender med sykmelding eller permisjon. For friske gravide kan tilrettelegging av arbeidet være et bedre og riktigere alternativ. For den gravide, arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten, og den gravides jordmor eller lege er det to forhold som må avklares:

  • Utgjør arbeidsmiljøet en risiko for graviditeten eller barnet i mors mage?
  • Hvilke muligheter er det for å unngå det problematiske arbeidsmiljøet men fortsette i jobb?

Riktige svar krever kunnskap om mulige skadelige egenskaper av ulike forhold i arbeidsmiljøet. Det krever kunnskap om regelverk og praksis fra myndigheter og i den enkelte virksomheten. Og ikke minst krever det lokal kunnskap om arbeidsplassen, om kvaliteten på arbeidsmiljøet og om de konkrete mulighetene for tilrettelegging av arbeidet. Det krever med andre ord kompetanse fra flere fagområder.

STAMIs rådgivningstjeneste om graviditet og arbeidsmiljø

STAMI skal ikke ta over oppgavene til bedriftshelsetjenester og ansvaret til arbeidsgiver, men heller gi innspill som kan være av nytte for gravide, helsepersonell og ledere. Vi mottar omtrent 100 henvendelser årlig, de fleste fra helsepersonell i og utenfor bedriftshelsetjenesten og fra gravide selv.

Alle aspekter av arbeidsmiljøet kan være av interesse: kjemikalier, støy, fysiske belastning, smitterisiko, nattarbeid og turnusarbeid for å nevne noen. De fleste henvendelsene gjelder kjemikalier. Det kan være den gravide frisøren som er i tvil om preparatene hun bruker kan skade fosteret, eller en jordmor som vil ha innspill på om en gravid sykepleier kan fortsette å arbeide med cellegifter og legemidler med fosterskadelige egenskaper.

Les mer om STAMIs rådgivningstjeneste

Hvordan tilrettelgge arbeidet for gravide arbeidstakere

  • Dette er spørsmål som vil stå i fokus på seminaret den 22. mars. Det vil bli presentasjoner fra folk med ulike roller i arbeidet for å sikre den gravide et trygt arbeidsmiljø for seg selv og det ufødte barnet.

Innlegget Er det trygt for meg å fortsette i jobben nå som jeg har blitt gravid? dukket først opp på STAMI.