Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Andelen fastleger og overleger over 67 år er nesten tre prosentpoeng høyere enn resten av arbeidsstyrken, ifølge rapport fra Helsedirektoratet.

Andelen fastleger og overleger over 67 år er nesten tre prosentpoeng høyere enn resten av arbeidsstyrken, ifølge rapport fra Helsedirektoratet.