Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Refusjonssatsen for spillolje i 2017 blir på 2,46 kroner per liter. 

Refusjonssatsen for spillolje i 2017 blir på 2,46 kroner per liter.