Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning for begrenset bruk av trikloretylen i 4-12 år for flere søkere. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning for begrenset bruk av trikloretylen i 4-12 år for flere søkere. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.