Kategorier

Tidligere studier fra STAMI har vist at arbeidere på renseanlegg har en risiko for å bli eksponert for biologiske faktorer og da spesielt endotoksin og bakterier som kan forårsake irritasjoner og betennelsesreaksjoner i luftveiene. Det ble registrert en reduksjon i lungefunksjonen og endringer i inflammatoriske biomarkører fra lungene, noe som ble tolket som tidlige tegn på betennelsesreaksjoner grunnet eksponering under arbeid. En lavgradig systemisk betennelsesreaksjon viste også en sammenheng med en redusert lungefunksjon. Mange rapporterte også plager fra sentralnervesystemet, noe som kan relateres til eksponering for den giftige gassen hydrogensulfid (H2S).

Prosjektet «Eksponering og helseeffekter på luftveiene og sentralnervesystemet ved håndtering av avløpsvann» startet i 2013 etter en henvendelse fra Landsorganisasjonen (LO) med ønske om kartlegging av eksponering og helseforhold blant arbeidere som var i kontakt med avløpsvann ute i avløpsnettet. I en ny oppfølgingsstudie finansiert av Norsk Vann, Fagforbundet, Arbeidstilsynet og LO ønsket vi å sette fokus på eksponering for hydrogensulfid i tillegg til endotoksin. Andre arbeidsgrupper som eksponeres for avløpsvann, nemlig arbeidere i avløpsnettet er lite studert og ble inkludert i undersøkelsesgruppen. En oppfølging av lungefunksjonen for å studere mer kronisk utvikling av tetthet i luftveiene ble også inkludert.

I denne STAMI-rapporten finner du også forslag til tiltak på arbeidsplassen for arbeidsgrupper eksponert for avløpsvann.

STAMI-rapport nr. 4 2016

Innlegget Ny STAMI-rapport: Eksponering og helseeffekter på luftveiene og sentralnervesystemet ved håndtering av avløpsvann dukket først opp på STAMI.