Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

52 dyr kan felles under kvotejakten på gaupe som starter 1. februar i 2017. Kvoten er redusert med 30 gauper siden i fjor.

52 dyr kan felles under kvotejakten på gaupe som starter 1. februar i 2017. Kvoten er redusert med 30 gauper siden i fjor.