Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Deltakelse i arbeidslivet Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Det er mange utviklingstrekk i samfunnet som peker i en retning av at det vi lever av og det vi jobber med vil kunne endres raskt. Dette vil selvsagt også ha betydning for hvordan arbeidsmiljøet vil utvikle seg. På dette frokostseminaret redegjør STAMIs direktør Pål Molander for hva disse særnorske arbeidsmiljøfordelene består i, og ikke minst hvorfor disse har vært viktige for norsk arbeidsliv. Hvordan vi kan opprettholde en høy arbeidsmiljøstandard i fremtiden i et arbeidsliv i stor utvikling, og hvorfor er det viktig?

Innlegget STAMI-TV: Fremtidens arbeidsliv – Hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere? dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Deltakelse i arbeidslivet Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Det er mange utviklingstrekk i samfunnet som peker i en retning av at det vi lever av og det vi jobber med vil kunne endres raskt. Dette vil selvsagt også ha betydning for hvordan arbeidsmiljøet vil utvikle seg. På dette frokostseminaret redegjør STAMIs direktør Pål Molander for hva disse særnorske arbeidsmiljøfordelene består i, og ikke minst hvorfor disse har vært viktige for norsk arbeidsliv. Hvordan vi kan opprettholde en høy arbeidsmiljøstandard i fremtiden i et arbeidsliv i stor utvikling, og hvorfor er det viktig?

Innlegget STAMI-TV: Fremtidens arbeidsliv – Hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere? dukket først opp på STAMI.