Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstilsynet har oppdatert skjemaet som leger må bruke når de melder om arbeidsrelatert sykdom eller skade.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har oppdatert skjemaet som leger må bruke når de melder om arbeidsrelatert sykdom eller skade.