Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kongen i statsråd har oppnevnt Trude Vollheim Webb som ny direktør i Arbeidstilsynet.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Kongen i statsråd har oppnevnt Trude Vollheim Webb som ny direktør i Arbeidstilsynet.