Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Forslag til forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er sendt på høring av DSB i samråd med Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Forslag til forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er sendt på høring av DSB i samråd med Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.