Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet.