Kategorier

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet.