Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det å ta imot kritikk på jobben kan være like vanskelig som å gi det. Heder og ære får de fleste til å prestere bedre.

Det å ta imot kritikk på jobben kan være like vanskelig som å gi det. Heder og ære får de fleste til å prestere bedre.