Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norske sykepleiere mobbes mindre enn kolleger i andre land. Av 2000 norske sykepleiere sier seks prosent at de av og til blir mobbet på jobb.

Norske sykepleiere mobbes mindre enn kolleger i andre land. Av 2000 norske sykepleiere sier seks prosent at de av og til blir mobbet på jobb.