Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Renovasjonsarbeidere utsettes for forhøyede konsen­trasjoner av sopp­sporer og bakterier i luften, viser ny dansk under­søkelse.

Renovasjonsarbeidere utsettes for forhøyede konsen­trasjoner av sopp­sporer og bakterier i luften, viser ny dansk under­søkelse.