Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det blir ikke åpnet for jakt på svarttrost og måltrost. Det har Miljødirektoratet konkludert med etter at nye jakttider har vært på høring.

Det blir ikke åpnet for jakt på svarttrost og måltrost. Det har Miljødirektoratet konkludert med etter at nye jakttider har vært på høring.