Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

På oppdrag fra Miljødirektoratet har forskere brukt satellittdata for å lage et kart over hvor i Norge det vokser grantrær utenfor granas naturlige utbredelsesområde.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har forskere brukt satellittdata for å lage et kart over hvor i Norge det vokser grantrær utenfor granas naturlige utbredelsesområde.