Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøprisen 2016 går til Dagbladets journalist Gunnar Thorenfeldt for målrettet og systematisk gravejournalistikk knyttet til arbeidsmiljø, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Arbeidsmiljøprisen 2016 går til Dagbladets journalist Gunnar Thorenfeldt for målrettet og systematisk gravejournalistikk knyttet til arbeidsmiljø, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.