Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstilsynet inviterer til workshop 9. november 2016. Tema er arbeidstid og arbeidstidens betydning for helse og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen. Det er gratis å delta.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet inviterer til workshop 9. november 2016. Tema er arbeidstid og arbeidstidens betydning for helse og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen. Det er gratis å delta.