Kategorier

Varighet for postdoktor-prosjektet er 24 måneder.

Den overordnede hensikten med prosjektet er å undersøke hvordan ulike psykososiale og fysiske arbeidsfaktorer bidrar til sykefravær og frafall fra arbeidslivet, samt å kartlegge mekanismer som kan forklare hvordan arbeidsfaktorer påvirker sykefravær og frafall. Prosjektet er basert på en prospektiv spørreskjemaundersøkelse blant norske arbeidstakere med tilhørende registerdata på sykefravær og uførepensjon. Data er samlet inn og klargjort for analyser. Postdoktor-kandidaten vil i samråd med prosjektleder utarbeide et delprosjekt som vil være utgangspunkt for arbeidet i prosjektet. Arbeidsoppgaver vil være knyttet til utarbeiding av vitenskapelige artikler.

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

 • Til stillingen kreves det PhD-grad innenfor psykologi, arbeidsmedisin, epidemiologi eller tilstøtende fagfelt
 • Søkerne må ha god skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Søkerne må ha gode ferdigheter innenfor forskningsmetode og statistikk, god kunnskap om grunnleggende kvantitativ forskningsstatistikk, samt vilje til å videreutvikle egen metodekompetanse. Erfaring med registerdata er en fordel
 • Søkerne må ha faglig interesse for forskning på arbeidsmiljø, helse og arbeidsevne
 • Entusiasme, utholdenhet, arbeidskapasitet og evne til samarbeid er viktige personlige egenskaper.

Stillingen er en to-årig heltidsstilling. Den lønnes i henhold til Statens regulativ som postdoktor (kode 1352) – lønnet fra kr 486.100 til kr 567.100, avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, med 2 % fradrag til Statens pensjonskasse.

Vennligst bruk elektronisk søknadsskjema under for innsending av søknadsbrev og CV (oversikt over utdanning, stillinger og akademiske arbeider).

I tillegg sendes følgende pr. mail til: morten.nielsen@stami.no

 • Kopi av vitnemål og anbefalingsbrev
 • Liste over eventuelle publikasjoner og akademiske arbeider som søkeren ønsker at skal tas med i vurderingen til evalueringskomiteen. Hvis publikasjoner er tilgjengelige, vennligst legg ved PDF versjoner og beskrivelse av ditt eget bidrag
 • Referanser

Tiltredelse: snarest.

Søknadsfrist: 01.11.2016.

Søknad: Postdoktor APF. Søknadsfrist 1. november 2016

Søknad

 • Personalia


 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
  Legg til en rad
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
  Legg til en rad
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
  Legg til en rad
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
  Legg til en rad
 • FraTilArbeidsgiver 
  Legg til en rad
 • FraTilArbeidsgiver 
  Legg til en rad
 • ———————————————-Innlegget Ledig stilling: Postdoktor – to-årig midlertidig stilling dukket først opp på STAMI.