Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Elbiler vil spille en viktig rolle for å gjøre transportsektoren utslippsfri. Miljødirektoratet har utredet hva det vil kunne koste samfunnet å fase inn elbiler i personbilparken fra i dag og fram mot 2030. Vår analyse viser at gjennomsnittlig tiltakskostnad ligger mellom 600 -1100 kroner per tonn CO2 for tiltak som reduserer utslippene, i perioden 2021-2030, med 7-12 millioner tonn.

Elbiler vil spille en viktig rolle for å gjøre transportsektoren utslippsfri. Miljødirektoratet har utredet hva det vil kunne koste samfunnet å fase inn elbiler i personbilparken fra i dag og fram mot 2030. Vår analyse viser at gjennomsnittlig tiltakskostnad ligger mellom 600 -1100 kroner per tonn CO2 for tiltak som reduserer utslippene, i perioden 2021-2030, med 7-12 millioner tonn.