Kategorier

Arbeidstilsynet har lansert nettsiden Sikker stans av maskiner – «lås og merk». Nettsiden er rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere som planlegger og utfører vedlikehold på maskiner.