Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Frist for å sende søknad om erstatning for rovviltskadar på husdyr er tysdag 1. november. Alle søknader skal leggjast inn i Elektronisk søknadssenter.

Frist for å sende søknad om erstatning for rovviltskadar på husdyr er tysdag 1. november. Alle søknader skal leggjast inn i Elektronisk søknadssenter.