Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Totalt åtte bjørner er felt i Norge i 2016. Det inkluderer skadefelling, lisensfelling og individer som er felt av andre årsaker. 15. oktober ble lisensfellingen avsluttet for i år.

Totalt åtte bjørner er felt i Norge i 2016. Det inkluderer skadefelling, lisensfelling og individer som er felt av andre årsaker. 15. oktober ble lisensfellingen avsluttet for i år.