Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sjøbunnen i indre havn skal sikres mot spredning av miljøgifter.  Tiltaket skal foregå i områdene Bangavågen og Engøysundet, da disse er blant de mest forurensede i Stavangers havneområder.   

Sjøbunnen i indre havn skal sikres mot spredning av miljøgifter.  Tiltaket skal foregå i områdene Bangavågen og Engøysundet, da disse er blant de mest forurensede i Stavangers havneområder.