Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Den nasjonale konferansen om inkluderende arbeidsliv 2016 går av stabelen 24. november på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Konferansen arrangeres årlig i samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen. Årets nasjonale IA-konferanse har valgt rammen underveisevaluering av IA-avtalen.

Innlegget Velkommen til den nasjonale IA-konferansen 2016 dukket først opp på STAMI.

STAMI

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpner dagen.
Ordstyrer for årets konferanse er Siri Lill Mannes.

Når:  torsdag 24. november 2016
Hvor: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Konferansen er gratis.

Program

08.00  Registrering og kaffe
09.00 Åpning ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
09.15 IA-avtalen som verktøy for å møte samfunnets utfordringer v/ senterleder, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Kåre Hagen og forsker, SINTEF teknologi og samfunn, Solveig Ose
10.00 Kaffepause
10.15 IA-avtalen – det brede perspektivet v/ journalist Stein Aabø
10.40 Utvikling i IA-perioden – høydepunkter fra Faggruppens rapport v/ leder av sekretariatet, Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet
11.05 Velferdsstatens bærekraft i fremtiden – hvordan kan vi møte utfordringene? v/ leder for Civita, Kristin Clemet og v/leder for Tankesmien Agenda Marte Gerhardsen i samtale med ordstyrer
11.30 Lunsj
12.15 Betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes i arbeidslivet v/ professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger, Mari Rege
12.45 Utdeling av prisen for årets seniorprofil
12.55  Å skape et inkluderende arbeidsliv krever utholdenhet. v/ statsviter og professor, Universitetet i Tromsø, Kjell A. Røvik
13.30 Kaffepause
13:50 IA-avtalen og det organiserte arbeidslivet – den norske modellen i fremtidens arbeidsliv v/ LO-leder Gerd Kristiansen og direktør Område politikk i NHO, Svein Oppegaard
14.15 Forskjeller i holdninger til fravær i Norge og Sverige, hvorfor er det slik? v/ professor, Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning
14.40 Skråblikk på dagens tema – Espen Beranek Holm
15.00 Slutt

Påmelding

  • Les mer og meld deg på IA-konferansen her

Innlegget Velkommen til den nasjonale IA-konferansen 2016 dukket først opp på STAMI.