Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Personalbrakke med eneroms-garderober bidrar til en mer likestilt arbeidsplass i byggebransjen, der 92 prosent er menn. Brakkene tilrettelegger også for nåværende og fremtidige kvinnelige arbeidstakere.

Personalbrakke med eneroms-garderober bidrar til en mer likestilt arbeidsplass i byggebransjen, der 92 prosent er menn. Brakkene tilrettelegger også for nåværende og fremtidige kvinnelige arbeidstakere.