Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sjøbunnen i indre Oslofjord tilfredsstiller fortsatt målene for oppryddingen. Noen steder er det tilført noe ny forurensning med overvannet fra land.

Sjøbunnen i indre Oslofjord tilfredsstiller fortsatt målene for oppryddingen. Noen steder er det tilført noe ny forurensning med overvannet fra land.