Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Klimagassutslippene fra transport og andre sektorer må reduseres kraftig mot 2030. Elbiler kan spille en viktig rolle for å oppnå utslippskutt innen transportsektoren. I lys av dagens raske teknologiutvikling har Miljødirektoratet utredet hva det vil kunne koste samfunnet med økt innfasing av elbiler i personbilparken fram mot 2030. Analysen presenterer vi på et frokostseminar i våre lokaler på…

Klimagassutslippene fra transport og andre sektorer må reduseres kraftig mot 2030. Elbiler kan spille en viktig rolle for å oppnå utslippskutt innen transportsektoren. I lys av dagens raske teknologiutvikling har Miljødirektoratet utredet hva det vil kunne koste samfunnet med økt innfasing av elbiler i personbilparken fram mot 2030. Analysen presenterer vi på et frokostseminar i våre lokaler på...