Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Flere menn opplever stress og psykiske plager på jobben. Samtidig er stress på jobben nesten dobbelt så vanlig blant kvinner. De fysiske arbeidsbelastningene er derimot redusert.

Flere menn opplever stress og psykiske plager på jobben. Samtidig er stress på jobben nesten dobbelt så vanlig blant kvinner. De fysiske arbeidsbelastningene er derimot redusert.