Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

13 lærlinger skal gjennomgå et helt nytt opplæringsprogram. Den toårige sikkerhetsutdannelsen skal blant annet gjøre dem bedre i stand til å vurdere trusler og risiko.

13 lærlinger skal gjennomgå et helt nytt opplæringsprogram. Den toårige sikkerhetsutdannelsen skal blant annet gjøre dem bedre i stand til å vurdere trusler og risiko.