Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

ECHA har nå lansert både fjerde og femte fase av sitt veikart mot vellykka REACH-registrering. Fjerde fase omhandlet blant annet praktiske råd og veiledning om informasjonskrav for lavtonnasjekjemikalier og hvordan unngå unødvendig dyretesting. Femte fase handler om hvordan registreringen skal dokumenteres på IT-format. Merk at de enkleste registreringene kan gjøres on-line i REACH-IT. Følg ECH…

ECHA har nå lansert både fjerde og femte fase av sitt veikart mot vellykka REACH-registrering. Fjerde fase omhandlet blant annet praktiske råd og veiledning om informasjonskrav for lavtonnasjekjemikalier og hvordan unngå unødvendig dyretesting. Femte fase handler om hvordan registreringen skal dokumenteres på IT-format. Merk at de enkleste registreringene kan gjøres on-line i REACH-IT. Følg ECH...