Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate. Både kjemiske og fysiske påvirkninger i arbeidsmiljøet kan gi arbeidsrelaterte hudproblemer- og sykdom, for eksempler eksem og hudkreft. Fredag 7. oktober disputerer Jose Hernán Alfonso om denne tematikken.

Innlegget Doktorgrad ved STAMI om arbeidsrelaterte hudproblemer dukket først opp på STAMI.

Jose Hernán Alfonso har vist at hudkontakt med vann, rengjøringsmidler, olje, skjærevesker, og tørr-luft på jobb er viktige risikofaktorer for hudplager blant norske yrkesaktive. Dette til tross for at det er stor underrapportering av arbeidsrelatert hudsykdom i Norge. Videre har Alfonso og medarbeidere vist at de viktigste hudrelaterte risikofaktorer for langtidssykefravær er hudkontakt med rengjøringsmidler og avfall blant menn, og hudkontakt med vann blant kvinner. Funnene tyder på at man kan redusere både hudproblemmer og langtidssykefravær med forebyggende tiltak som fjerner eller reduserer disse risikofaktorene.

Basert på data fra fire nordiske land har Alfonso og medarbeidere vist at yrkesgrupper med høy sosioøkonomisk status, enkelte yrkesgrupper med utendørsarbeid, og andre yrker med potensiell hudeksponering for kjemikalier har økt risiko for er en utbredt form for hudkreft. Det dreier seg om såkalt plateepitelkarsinom som utgår fra hornceller og kan være alvorlig.

På nasjonalt nivå har det vært lite forskning på arbeidsrelaterte hudsykdommer, og Alfonsos resultater danner grunnlag for forebygging og fremtidig forskning. EU-kommisjonen har nylig hevdet at manglende forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom er et samfunnsmessig problem som må prioriteres.


Omtale hos Universitetet i Oslo

  • MD Jose Hernán Alfonso ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Skin diseases in Norway and cutaneous squamous cell carcinoma in four Nordic countries: the role of occupation and occupational exposures. A population-based study

Innlegget Doktorgrad ved STAMI om arbeidsrelaterte hudproblemer dukket først opp på STAMI.