Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Før forslag om at 12 nye stoffer skal inkluderes i REACH vedlegg XIV blir endelig vedtatt har EU-kommisjonen åpnet for å kunne gi innspill. Høringsfrist er 14. oktober 2016.

Før forslag om at 12 nye stoffer skal inkluderes i REACH vedlegg XIV blir endelig vedtatt har EU-kommisjonen åpnet for å kunne gi innspill. Høringsfrist er 14. oktober 2016.