Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norge og Sverige har mottatt EU-midler for å fortsette samarbeidet om å bevare den kritiske truede fjellreven. Programmet Felles fjellrev skal legge til rette for at fjellreven kan spre seg i fjellområdene i Trøndelag, Nordland, Jämtland og Västerbotten.

Norge og Sverige har mottatt EU-midler for å fortsette samarbeidet om å bevare den kritiske truede fjellreven. Programmet Felles fjellrev skal legge til rette for at fjellreven kan spre seg i fjellområdene i Trøndelag, Nordland, Jämtland og Västerbotten.