Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det kommer ikke noe påbud i lovform om å utplassere hjertestartere på offentlige steder i Sverige. Den svenske regjeringen anser at et slikt lovpåbud bryter med det kommunale selvstyret.

Det kommer ikke noe påbud i lovform om å utplassere hjertestartere på offentlige steder i Sverige. Den svenske regjeringen anser at et slikt lovpåbud bryter med det kommunale selvstyret.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det kommer ikke noe påbud i lovform om å utplassere hjertestartere på offentlige steder i Sverige. Den svenske regjeringen anser at et slikt lovpåbud bryter med det kommunale selvstyret.

Det kommer ikke noe påbud i lovform om å utplassere hjertestartere på offentlige steder i Sverige. Den svenske regjeringen anser at et slikt lovpåbud bryter med det kommunale selvstyret.