Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Jegere gjør en stor innsats i den nasjonale CWD-kartleggingen. Til sammen er over 300 villrein og 1000 hjort felt under jakt testet for skrantesjuke til nå. To villrein har fått påvist CWD under jakta.

Jegere gjør en stor innsats i den nasjonale CWD-kartleggingen. Til sammen er over 300 villrein og 1000 hjort felt under jakt testet for skrantesjuke til nå. To villrein har fått påvist CWD under jakta.