Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Én av seks norske virksom­heter synes de lov­pålagte pliktene er så omfattende at de gjør arbeids­miljø­arbeidet vanskeligere.

Én av seks norske virksom­heter synes de lov­pålagte pliktene er så omfattende at de gjør arbeids­miljø­arbeidet vanskeligere.