Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hver fjerde alvorlige hendelse på svenske arbeidsplasser oppstår på grunn av vold, trusler, psykisk sjokk eller ran. Verst utsatt er ansatte i kollektivtrafikken, går det fram av ny statistikk.

Hver fjerde alvorlige hendelse på svenske arbeidsplasser oppstår på grunn av vold, trusler, psykisk sjokk eller ran. Verst utsatt er ansatte i kollektivtrafikken, går det fram av ny statistikk.