Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nedbrytingen av ozonlaget har stoppet opp. Det viser at internasjonalt miljøsamarbeid om å fase ut farlige stoffer nytter. Nå arbeides det for å fase ut de sterke klimagassene HFKer. Disse brukes som erstatninger for ozonnedbrytende gasser. 

Nedbrytingen av ozonlaget har stoppet opp. Det viser at internasjonalt miljøsamarbeid om å fase ut farlige stoffer nytter. Nå arbeides det for å fase ut de sterke klimagassene HFKer. Disse brukes som erstatninger for ozonnedbrytende gasser.