Kategorier

Det skandinaviske Journal of Work, Environment & Health er et internasjonalt magasin, publisert av the Nordic Association Occupational Safety and Health, NOROSH. Stiftelsen NOROSH arbeider for å synliggjøre forskning innen arbeidsmiljøfeltets ulike fagområder samt for å øke nordisk og internasjonalt samarbeid. NOROSH styres og finansieres av det finske Arbetsmiljöinstitutet, det danske Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), det svenske Metalund og STAMI

  • Scandinavian Journal of Work, Environment & Health – volume 42, no 6, 2016

Innlegget Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health dukket først opp på STAMI.