Kategorier

Oppgaver som vil ligge til stillingen er et løpende ansvar for økonomistyring og regnskap for instituttet, samt faglig oppfølgning av to ansatte i enheten. Oppgaver som inngår under regnskap-/økonomienhet er økonomisk prosjektoppfølging, posteringer med bokføring, avsetninger, månedsrapportering, rapportutvikling, periodisk oppfølgning og kontroll, avstemminger og årsoppgjør samt andre relevante forefallende oppgaver.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • Meget god regnskapsforståelse
 • Relevant utdannelse og god erfaring innen økonomi og regnskap
 • God kompetanse i bruk av regnskapssystem Agresso, erfaring med bruk av faktureringssystem (f.eks. Basware), samt god kompetanse i bruk av IKT-verktøy (f.eks. MS Excel)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser samt erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser.

Vi søker en nøyaktig, systematisk og pliktoppfyllende person som er glad i å arbeide med tall, som har evne og vilje til å ta ansvar og initiativ, og som er samarbeidsvillig og serviceinnstilt.

Vi tilbyr selvstendige, varierte og trivelige arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og inkluderende arbeidsmiljø, med pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen er et 100% vikariat med tiltredelse snarlig og engasjement til 31.12.17. Stillingen vil bli lønnet som økonomisjef, stillingskode 1056 – lønnet fra kr 512.700 til kr 588.100, eller som førstekonsulent, stillingskode 1408, – lønnet fra kr 432.700 til kr 516.000, avhengig utdanning og kvalifikasjoner, med 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse: Snarlig, etter avtale

Søknadsfrist:  6. oktober 2016

Attester og vitnemål medbringes til et evt intervju.

Økonomisjef/førstekonsulent – vikar økonomi og regnskap

Søknad

 • Personalia


 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
  Legg til en rad
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
  Legg til en rad
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
  Legg til en rad
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
  Legg til en rad
 • FraTilArbeidsgiver 
  Legg til en rad
 • FraTilArbeidsgiver 
  Legg til en rad
 • ———————————————-Innlegget Ledig stilling: Økonomisjef/førstekonsulent – vikar økonomi og regnskap dukket først opp på STAMI.