Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Den siste registreringsfristen i REACH er 31. mai 2018 og omfatter tonnasjeintervallet 1-100 tonn pr år. Miljødirektoratet og Norsk Industri arrangerte onsdag 14. september et seminar om dette temaet, der både representanter fra ECHA og industrien holdt innlegg.

Den siste registreringsfristen i REACH er 31. mai 2018 og omfatter tonnasjeintervallet 1-100 tonn pr år. Miljødirektoratet og Norsk Industri arrangerte onsdag 14. september et seminar om dette temaet, der både representanter fra ECHA og industrien holdt innlegg.