Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

LEDER: «HMS er stadig et tema i forbindelse med nedbemanninger og kutt i oljebransjen, og flere fagforeninger uttrykker bekymring for at bemanningskuttene går ut over sikkerheten.»

LEDER: «HMS er stadig et tema i forbindelse med nedbemanninger og kutt i oljebransjen, og flere fagforeninger uttrykker bekymring for at bemanningskuttene går ut over sikkerheten.»