Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

1. november får Miljødirektoratet besøk av 120 sjetteklassinger. Målet er å lære dem hva miljøgifter er og hvordan man kan redusere utslipp av miljøfarlige stoffer. Den andre halvdelen av dagen får også voksne lov til å komme. 

1. november får Miljødirektoratet besøk av 120 sjetteklassinger. Målet er å lære dem hva miljøgifter er og hvordan man kan redusere utslipp av miljøfarlige stoffer. Den andre halvdelen av dagen får også voksne lov til å komme.