Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med seks nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 21.10.2016.

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med seks nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 21.10.2016.